Μάζωξη Απόψεων για να Διαμορφώσουμε θέση Ανατροπής των Νεοφιλελεύθερων Πολιτικών.Για μια Σοσιαλιστική Ελλάδα. 

αρχείο